• Department of Political Science
  Department of Political Science

   Specialties:

  Licence:
  -International relations
  -political and administrative organizations

  Master :

  international relations
 • Department of Rights
  Department of Rights

  Specialties:

  Licence: General law, special law

  Master: Criminal law, Family Law, Business Law,

  Constitutional and administrative institutions,

  Marine and port activities

 • PhD, Department of Law
  PhD, Department of Law
  - Personal Status Law

  - Criminal Code

  - Business Law

  - Law of the State and institutions

  - Environment and Reconstruction Law

Smaller Default Larger

جذع مشترك حقوق

السداسي الثاني 

وحدة التعليم

المعامل

الأرصدة

نوع التقييم

متواصل

امتحان

    وحدات التعليم الأساسية

 

 

 

 

و ت أ (إجبارية)

 

 

 

 

المادة 1: المدخل للعلوم القانونية2 : النظرية العامة للحـــــــق

03

07

X

X

المادة2 :